Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Увага_Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році

13 Чер 2017

Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році

 

МОЗ України надає роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» Міністерство охорони здоров’я України сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери їх управління. Згідно з частиною першою статті 64 Закону випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Вищі навчальні заклади не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників. Відповідно до частини четвертої цієї статті випускникам вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Згідно з Законом, – актом вищої юридичної сили, ніж підзаконні акти, - випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи.

Зважаючи на необхідність вчасного початку навчання в інтернатурі у 2017/2018 навчальному році – з 01 серпня, згідно з пунктом 2.5 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних  закладів освіти III–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів, затвердженим наказом МОЗ України від 19.09.1996 № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.1996 за № 696/1721, МОЗ України надає рекомендації щодо окремих практичних аспектів застосування цих нормативно-правових актів на перехідному етапі у 2017 році – до приведення МОЗ України та МОН України нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З МІСЦЕМ РОЗПОДІЛУ:

Випускник

1. Отримує у ВНЗ, у якому навчався:

- Диплом

- Сертифікат екзамену «КРОК 2»

- видане МОЗ України НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ за власною заявою на ім’я Голови Комісії з працевлаштування (як правило Ректор ВНЗ)

або

ДОВІДКУ ПРО НАДАННЯ ПРАВА САМОСТІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.

1. Звертається до Департаменту охорони здоров’я за місцем направлення на роботу.

2. Зараховується на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна у закладі охорони здоров’я та Наказом направляється для НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРУ відповідно до направлення (очна частина інтернатури – ВНЗ, заочна – базовий заклад охорони здоров’я).

3. Не пізніше 1 СЕРПНЯ ПРИСТУПАЄ ДО РОБОТИ.

4. Після закінчення інтернатури погоджується відпрацювати 3 роки за направленням.

Вищий навчальний заклад

1. Збирає заяви випускників, які погодились отримати направлення на роботу та копії вказаних заяв надсилає до МОЗ України супровідним листом.

2. Видає випускнику:

- Оформлене МОЗ України НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ (за заявою випускника на ім’я Голови Комісії з працевлаштування (як правило Ректор ВНЗ)

або

довідку про надання права самостійного працевлаштування

- Диплом

- Сертифікат екзамену «КРОК 2»

3. Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію до 01 вересня 2017 року.

Департамент охорони здоров’я

1. Забезпечує зарахування випускників 2017 року на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше 01 серпня 2017 року*.

2. Наказом Департаменту відряджає випускника на навчання в інтернатуру до ВНЗ та визначає базу стажування.

3. Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію до 01 вересня 2017 року.

4. Подає до ВНЗ відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після зарахування випускника на посаду.

*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для навчання за державним замовленням є: НАПРАВЛЕННЯ МОЗ УКРАЇНИ НА РОБОТУ або ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ ПРАВА САМОСТІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.

У РАЗІ ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ САМОСТІЙНО ШУКАЄ МІСЦЕ РОБОТИ ТА ІНТЕРНАТУРИ

Випускник

1. Отримує у ВНЗ, у якому навчався:

- Диплом

- Сертифікат екзамену «КРОК 2»

- Довідку про навчання за державним замовленням.

2. Повідомляє свій ВНЗ про відмову від направлення на роботу ПИСЬМОВОЮ ЗАЯВОЮ.

3. Самостійно обирає та шукає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього звертається до:

- структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

- керівників закладів охорони здоров’я.

4. У разі згоди керівника закладу надати місце роботи з обраної лікарської/провізорської спеціальності отримує від нього гарантійний лист.

5. Звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій з гарантійним листом про працевлаштування, ориманим від керівника закладу (в якому випускник знайшов собі місце роботи).

6. Не пізніше 01 серпня приступає до роботи.

7. Після закінчення інтернатури погоджується відпрацювати 3 роки за направленням.

Вищий навчальний заклад

1. Видає випускнику:

- Диплом

- Сертифікат екзамену «КРОК 2»

- Довідку про навчання за державним замовленням.

2. Отримує письмову заяву від випускника про його відмову від отриманого раніше місця роботи за розподілом.

3. Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію до 01 вересня 2017 року.

Департамент охорони здоров’я

1. Забезпечує зарахування випускників 2017 року на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше 01 серпня 2017 року*.

2. Наказом Департаменту відряджає випускника на навчання в інтернатуру до ВНЗ та визначає базу стажування.

3. Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію до 01 вересня 2017 року.

4. Подає до ВНЗ відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після зарахування випускника на посаду.

*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для навчання за державним замовленням є: ДОВІДКА ПРО НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ.

 

Повернутися в початок