Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Студентів випускних курсів БДМУ ознайомили з особливостями вступу до інтернатури у 2022 році

22 Жов 2021

Наказом МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію" затверджено порядок  рейтингового  розподілу, планування,  зарахування,  організацію  навчання  та  проходження  інтернатури випускниками  закладів  вищої  освіти,  які  здійснюють  підготовку  здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на базах стажування лікарів (провізорів)-інтернів та у закладах вищої освіти та подальшу вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію.

Для ознайомлення випускників з особливостями імплементації даного наказу та порядком вступу до інтернатури у 2022 році в Буковинському державному медичному університеті 06 та 11 жовтня було проведено ряд зустрічей зі студентами 6 курсу медичних та стоматологічного факультетів та студентами 5 курсу фармацевтичного факультету. Проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш та директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Валерій Пашковський ознайомили майбутніх вступників до інтернатури із порядком рейтингового розподілу, особливостями обрахунку конкурсного балу, процедурою зарахування до інтернатури як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних (юридичних) осіб. Студенти мали можливість задати запитання щодо організації підготовки в інтернатурі, вимог до баз стажування, прав та обов’язків лікарів (провізорів)-інтернів. Доповідачі детально проаналізували заходи з оцінювання результатів освітньої та практичної частини інтернатури, особливості переведення, відрахування та зміни спеціальності в інтернатурі. Зустріч відбулася в режимі жвавої дискусії, де була можливість обговорити усі проблемні питання.

Повернутися в початок