Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Професор зі Швейцарії поділився досвідом

23 Вер 2014
Вебінар БДМУ

У рамках реалізації міжнародного партнерства між Буковинським державним медичним університетом та Психіатричною клінікою м. Мюнстерлінген (Швейцарія) 24 вересня 2014р. відбулася відкрита онлайн-лекція головного лікаря Психіатричної клініки м. Мюнстерлінген доктора медицини Герхарда Дамманна «Нові інтегровані соціально-психіатричні моделі надання допомоги в психіатричній службі кантона Тургау – від планування до реалізації».

Результати тривалої співпраці між БДМУ та Швейцарською академічною психіатричною лікарнею підсумував керівник Медико-психологічного центру доцент Олександр Поліщук.

Партнерство складається з активного обміну науково-практичним досвідом, стажування лікарів-інтернів БДМУ спеціальності «Медична психологія» у клініці, впровадження в Україні досвіду роботи медичних сестер у психіатрії, виданню навчальної літератури.

У лекції висвітлені нові сучасні підходи до надання психологічної, психіатричної та соціальної допомоги хворим та їхньому оточенню.

Лікарня м. Мюнстерлінген  з 2011року впроваджує реформу психіатричної служби кантону Тургау в общинно-інтегровану службу. Досвід створення центру з'ясування і прийому AAZ (Abklärungs- und Aufnahmezentrum ), користування системою інтенсивного керування випадками ICM (Intensive Case Management) та впровадження післястаціонарного перехідного лікування PSÜB (Poststationäre Übergangsbehandlung) викликало зацікавлення серед співробітників кафедр психології та соціології, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.Савенка БДМУ, кафедри психології ЧНУ ім. Ю.Федьковича, лікарів-психологів та психотерапевтів області, лікарів-інтернів спеціальності «Медична психологія».

Незважаючи на відмінності в системі організації психіатричної допомоги між Швейцарією та Україною, значну частину інноваційних підходів можна впровадити у практичну діяльність. 

Повернутися в початок