Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Зразки документації керівника інтернів на базах стажування

Зразки
документації керівника інтернів на базах стажування

1.     Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

-   “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- ІY рівнів акредитації” затверджено наказом  МОЗ України № 291 від 19.09.96 р.;

-   Накази МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА;

-   типові навчальні плани і програми з відповідного фаху інтернатури;

-   робочі навчальні плани первинної спеціалізації лікарів в інтернатурі БДМУ, затверджені МОЗ України;

-   навчальний план підготовки лікарів-інтернів на базі стажування;

-  тематичні плани семінарських і практичних занять на базі стажування, (для стаціонару та поліклініки);

-   перелік вмінь та практичних навичок для опанування інтернами.

2. Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

-   план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);

-   календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);

-   журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);

-   звіт керівника інтернів за навчальний рік;

-   журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

 

Повернутися в початок