Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Про Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

     Діяльність Навчально-наукового інституту  післядипломної освіти (ННІПО), направлена на забезпечення потреб закладів практичної охорони здоров’я у висококваліфікованих фахівцях різних спеціальностей на основі безперервної післядипломної освіти, постійного підвищення кваліфікації лікарів. 

        Післядипломна освіта у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" здійснюється на 6 кафедрах ННІПО та на клінічних кафедрах медичних факультетів, кафедрах фармацевтичного і стоматологічного факультетів.

Основними завданнями інституту в галузі освітньої діяльності є:

  • первинна спеціалізація випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації в інтернатурі;

  • спеціалізація лікаря-спеціаліста з присвоєнням йому кваліфікації лікаря-спеціаліста з іншої спеціальності (вторинна спеціалізація);

  • підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення циклів тематичного вдосконалення і передатестаційних циклів;

  • стажування лікарів, які мали перерву у своїй практичній діяльності або своєчасно не пройшли атестації;

  • перекваліфікація лікарів;

  • контроль за ступенем фахової підготовки лікаря-спеціаліста.

       Первинна спеціалізація в інтернатурі в БДМУ проводиться за 23 базовими спеціальностями напряму «Медицина» та 2 базовими спеціальностями напряму «Фармація». 

     До навчального процесу в інтернатурі залучено 164 найбільш досвідчених викладачів (48 професорів, 87 доцентів, 29 асистентів з великим педагогічним і лікарським досвідом роботи). Стажування лікарів-інтернів та провізорів-інтернів здійснюється у 45 базових лікувальних закладах (у 18 обласних, 9 міських лікувальних установах, 7 поліклініках м. Чернівці й 11 багатопрофільних центральних районних лікарнях) та 18 аптечних закладах.

       Підвищення кваліфікації лікарів(провізорів)-слухачів у ННІПО проводиться за 30 спеціальностями.

      В Навчально-науковому інституті післядипломної освіти в навчальний процес активно впроваджуються нові інформаційно-комунікаційні технології – проведення вебінарів (он-лайн семінарів) під час двотижневих циклів тематичного удосконалення.

  Тож, навчально-науковий інстут післядипломної освіти забезпечує всі передумови для підготовки лікарів-спеціалістів та провізорів-спеціалістів в інтернатурі, підготовки та перепідготовки лікарів(провізорів) зі спеціальностей, що не передбачені інтернатурою, а також організовує та забезпечує систематичне удосконалення професійних знань та навиків керівниками та спеціалістами закладів охорони здоров"я.

        Ми відкриті для співпраці!

 

З повагою,

Директор Навчально-наукового інституту

післядипломної освіти

д.мед.н., проф. В.М.Пашковський   

Повернутися в початок