Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

«Здоров’я українців в руках сімейного лікаря»

Дата проведення: 
08.12.2016 до 09.12.2016
Адреса: 
м. Київ вул. Саксаганського, 6 Будинок кіноНаціональної спілки кінематографістів України.
Київ
01001
Україна
Вельмишановні
науковці, викладачі,
головні
позаштатні спеціалісти зі спеціальності «загальна
практика
сімейна медицина», головні лікарі
Центрів первинної медичної допомоги та Ваші
заступники,
лікарі
-
практики
первинної медичної
до
помоги та медичні сестри загальної практики
сімейної медицини
!
Українська асоціація сімейної медицини м
ає
честь
запросити
Вас
на
науково
-
практичну
конференцію
з
міжнародною участю
«
Здоров
я українців в руках
сімейного лікаря
»
,
яка
відбудеться
08
-
09
грудня
201
6
року
у
м.
Києві
за
підтримки
Міністерств
а
охорони
здоров'я
України
, НМАПО імені П.Л. Шу
пика,
М
Ф «Відродження»,
МБФ «
Альянс г
ромадськ
ого
здоров
я
»
.
Конференція
включена
до
додаткового
«Реєстру
з
їздів, конгресів, симпозіумів та на
уково
-
практичних
конференцій, які проводитимуться у 201
6
році
МОН,
МОЗ і
НАМН
України»
No25
ф
2016
.
Відкриття
та
реєстрація
учасників,
а
також
пленарні
та
се
сійні
засідання
відбудуться
08
-
09
грудня
2016
року
Початок
08 грудня
о
1
0
.00
. Закінчення
09
грудня
о 18.30
Повернутися в початок