Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУКАХ»

26.11.2016 - 17:40 -- Паліброда Надія...
Дата проведення: 
02.12.2016 до 03.12.2016
Адреса: 
Київський медичний науковий центр Веб-сторінка: www.kyivmedcenter.org.ua E-mail: events@kyivmedcenter.org.ua Тел: +38 099 415
Київ
01001
Україна

Міжнародна науковО-практична конференція

«Сучасні тенденції у медичних

та фармацевтичних науках»

м. Київ, 2-3 грудня 2016 р.

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках», яка відбудеться          2-3 грудня 2016 року в м. Київ.

 

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції.

 

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

 1. Актуальні проблеми медичної теорії
 2. Актуальні проблеми практичної медицини
 3. Актуальні проблеми профілактичної медицини
 4. Актуальні проблеми фармацевтичної науки та практики.

 

Форма участі: дистанційна.

 

Для участі у конференції необхідно до 23.00 год. 29 листопада 2016 року:

 

1. Заповнити  заявку на участь у конференції на сайті Київського медичного наукового центру у розділі «Семінари та конференції»;

2. Надіслати на наступну адресу: events@kyivmedcenter.org.ua електронний варіант тез доповіді та відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску. Документи повинні бути підписані за наступним прикладом:

Жуков_Тези, Жуков_Внесок.

 

Примітка:

1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.

2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Кількість співавторів тез не може бути більшою ніж три особи.
 • Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання - праворуч)
 • Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
 • Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання.
 • Четвертий  – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

 

Організаційний внесок

 

Розмір організаційного внеску становить 115 грн.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26250003512032

ОКПО: 3052600066

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Чернобай Наталія Валеріївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Чернобай Н. В. від ПІБ ___________

 

Збірник буде надісланий 13 грудня 2016 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

 

 

Контакти організаційного комітету:

 

Київський медичний науковий центр

 

Веб-сторінка: www.kyivmedcenter.org.ua

E-mail: events@kyivmedcenter.org.ua

Тел: +38 099 415 51 69

 

Повернутися в початок