Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Буковинський державний медичний університет

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медичної теорії та практики»

02.12.2015 - 10:22 -- Паліброда Надія...
Дата проведення: 
11.12.2015 до 12.12.2015
Адреса: 
a/c 5738, м. Дніпропетровськ, 49107
Дніпропетровськ
49107
Україна

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,  магістранти, аспіранти, викладачі та  інші представники медицини, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми медичної науки та практики.

Напрями конференції

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

·                    Теоретична медицина: сучасні пріоритети розвитку;

·                    Клінічна медицина: стан та перспективи;

·                    Тенденції розвитку профілактичної медицини;

·                    Фармацевтична наука: сучасність та майбутнє.

Умови участі

Оргкомітет конференції до 8 грудня 2015 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, c. 231]).

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: medconf@salutem.dp.ua, тел. +38 066 789 82 26.

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Коваленко_тези, Коваленко_квитанція.

Форма участі у конференції – заочна.

Для участі у конференції обов’язково необхідно заповнити заявку на участь на офіційному сайті Організації наукових медичних досліджень «Salutem» у розділі «Наукові конференції з медицини»

Повернутися в початок